Botshare

Odpowiedzialność Społeczna

Botshare

Odpowiedzialność Społeczna
open source project

Rozminowywanie i robotyka EOD

open source project

Rozminowywanie i robotyka EOD

Część zasobów przeznaczyliśmy na projekt Open Source. Botshare będzie nadal dostarczać nowe oprogramowanie, elektronikę i modele projektowe za pośrednictwem portalu Github. Będziemy również pracować nad ustanowieniem procesów, polityk i kultury korporacyjnej, które promują rozwój open source. Entuzjazm naszych pracowników przyczynia się do sukcesu Botshare – udostępniania robotyki, co z kolei pomaga wszystkim członkom społeczności osiągać ich cele.

Otwarty projekt autonomicznego Demine AMR z radarem penetracji ziemi (GPR) opartym na antenie fazowanej (PAA) i CNN lub zdalnie sterowanym robotem do usuwania materiałów wybuchowych (EOD) ma na celu zapewnienie zwiększonych możliwości usuwania bomb i autonomicznego humanitarnego rozminowywania. Może służyć do identyfikacji i rozbrajania urządzeń wybuchowych i innych niebezpiecznych obiektów na terenach zamkniętych i otwartych. 

Część zasobów przeznaczyliśmy na projekt Open Source. Botshare będzie nadal dostarczać nowe oprogramowanie, elektronikę i modele projektowe za pośrednictwem portalu Github. Będziemy również pracować nad ustanowieniem procesów, polityk i kultury korporacyjnej, które promują rozwój open source. Entuzjazm naszych pracowników przyczynia się do sukcesu Botshare – udostępniania robotyki, co z kolei pomaga wszystkim członkom społeczności osiągać ich cele.

Otwarty projekt autonomicznego Demine AMR z radarem penetracji ziemi (GPR) opartym na antenie fazowanej (PAA) i CNN lub zdalnie sterowanym robotem do usuwania materiałów wybuchowych (EOD) ma na celu zapewnienie zwiększonych możliwości usuwania bomb i autonomicznego humanitarnego rozminowywania. Może służyć do identyfikacji i rozbrajania urządzeń wybuchowych i innych niebezpiecznych obiektów na terenach zamkniętych i otwartych. 

EOD robot | Open source project

EOD robot | Open source project

Naszym celem jest stworzenie w pełni zautomatyzowanej platformy do samodzielnego rozminowywania na wschodzie Ukrainy a także w innych częściach świata. Ten robot przejdzie testy certyfikacyjne i weryfikację zgodnie z normami bezpieczeństwa Ukrainy i zawsze będzie dostępny w otwartym projekcie.

Aby przyspieszyć rozwój Demine H (działania humanitarne), zespół Botshare otwiera i utrzymuje licencje open source dla całego oprogramowania, sprzętu i projektów. Nasze firmy partnerskie i freelancerzy, którzy wspierają filozofię open source, wnoszą wkład w społeczność, zgłaszając się jako wolontariusze i dzieląc się aktualizacjami SW, HW i różnych obudów. Te uaktualnienia są zwracane programistom zainteresowanym w ramach społeczności osób pracujących nad tym projektem open source.

Cele te sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania, a także współpracy z innymi podobnie myślącymi ludźmi w celu ulepszenia Projektu. Entuzjastyczni współpracownicy tworzący robotykę, która ratuje lub poprawia ludzkie życie, mogą przynieść wiele korzyści zarówno oprogramowaniu, jak i elektronice, a nawet projektowi podwozia projektu Botshare, w tym lepszą jakość, niższe koszty rozwoju, szybsze cykle rozwoju i zmniejszone bariery we współpracy między rządami i prywatnym poprzez nowe możliwości wspólnej komercjalizacji naszych technologii. 

Naszym celem jest stworzenie w pełni zautomatyzowanej platformy do samodzielnego rozminowywania na wschodzie Ukrainy a także w innych częściach świata. Ten robot przejdzie testy certyfikacyjne i weryfikację zgodnie z normami bezpieczeństwa Ukrainy i zawsze będzie dostępny w otwartym projekcie.

Aby przyspieszyć rozwój Demine H (działania humanitarne), zespół Botshare otwiera i utrzymuje licencje open source dla całego oprogramowania, sprzętu i projektów. Nasze firmy partnerskie i freelancerzy, którzy wspierają filozofię open source, wnoszą wkład w społeczność, zgłaszając się jako wolontariusze i dzieląc się aktualizacjami SW, HW i różnych obudów. Te uaktualnienia są zwracane programistom zainteresowanym w ramach społeczności osób pracujących nad tym projektem open source.

Cele te sprzyjają tworzeniu wysokiej jakości oprogramowania, a także współpracy z innymi podobnie myślącymi ludźmi w celu ulepszenia Projektu. Entuzjastyczni współpracownicy tworzący robotykę, która ratuje lub poprawia ludzkie życie, mogą przynieść wiele korzyści zarówno oprogramowaniu, jak i elektronice, a nawet projektowi podwozia projektu Botshare, w tym lepszą jakość, niższe koszty rozwoju, szybsze cykle rozwoju i zmniejszone bariery we współpracy między rządami i prywatnym poprzez nowe możliwości wspólnej komercjalizacji naszych technologii. 

EOD robot Botshare

Rozwiązania EOD

Botshare produkuje innowacyjne i opłacalne roboty EOD, które pozwalają operatorom rozbrajać materiały wybuchowe bez narażania życia.

Zdalnie sterowany robot do usuwania materiałów wybuchowych (EOD) został zaprojektowany w celu zapewnienia zespołom EOD ulepszonych możliwości usuwania bomb.

Robot oferuje wysoką niezawodność i doskonałą zwrotność. Może służyć do identyfikacji i rozbrajania min-pułapek, fajerwerków, improwizowanych urządzeń wybuchowych i innych niebezpiecznych obiektów w pomieszczeniach zamkniętych, budynkach i pojazdach. Wykonuje również rozpoznanie, monitoring i badanie obiektów w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach.

System robota EOD jest używany przez jednostki wojskowe i organy ścigania w ponad 41 krajach na całym świecie.

EOD robot Botshare

Rozwiązania EOD

Botshare produkuje innowacyjne i opłacalne roboty EOD, które pozwalają operatorom rozbrajać materiały wybuchowe bez narażania życia.

Zdalnie sterowany robot do usuwania materiałów wybuchowych (EOD) został zaprojektowany w celu zapewnienia zespołom EOD ulepszonych możliwości usuwania bomb.

Robot oferuje wysoką niezawodność i doskonałą zwrotność. Może służyć do identyfikacji i rozbrajania min-pułapek, fajerwerków, improwizowanych urządzeń wybuchowych i innych niebezpiecznych obiektów w pomieszczeniach zamkniętych, budynkach i pojazdach. Wykonuje również rozpoznanie, monitoring i badanie obiektów w wyjątkowo niebezpiecznych warunkach.

System robota EOD jest używany przez jednostki wojskowe i organy ścigania w ponad 41 krajach na całym świecie.

Exhibition of weapons and military technologies

Exhibition of weapons and military technologies

Zespół Botshare opiera się na doświadczeniu i profesjonalizmie saperów, z których każdy ma doświadczenie w rozminowywaniu zarówno w organach państwowych Ukrainy, jak iw organizacjach międzynarodowych (The Halo Trust, Danish Demining Group, Swiss Foundation for Mine Action). Dużo współpracujemy ze specjalistami Ukroboronservice. Aby chronić życie i skutecznie rozwiązywać humanitarne rozminowywanie, opracowujemy Demine Robot H.

Autonomous Demine H AMR z radarem penetracji naziemnej i CNN został zaprojektowany w celu zapewnienia ulepszonych możliwości usuwania bomb i autonomicznego humanitarnego rozminowywania. Może służyć do wykrywania, rozpoznawania, identyfikowania (przez CNN) min ukrytych pod ziemią.

Radar penetrujący grunt (GPR) to nieinwazyjna technika obrazowania podpowierzchniowego, która jest z powodzeniem stosowana w szerokim zakresie zastosowań geologicznych, środowiskowych i archeologicznych. Technika georadarowa wykorzystuje parę anten do wysyłania krótkich impulsów energii elektromagnetycznej pod powierzchnię, a następnie rejestrowania powracających sygnałów. Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy projekt Otwarty dla humanitarnego rozminowywania.

Skażenie minami i UXO wpływa na życie prawie 5 milionów ludzi na Ukrainie, zagrażając kluczowym obiektom infrastruktury cywilnej, ograniczając swobodę przemieszczania się, dostęp do środków do życia i rekreację dla dzieci. Ukraina jest jednym z najbardziej dotkniętych miejsc na świecie pod względem ofiar w wyniku min przeciwpiechotnych i innych wybuchowych pozostałości wojennych (ERW). Demine Robot H został opracowany w celu rozminowania tych terytoriów. 

Zespół Botshare opiera się na doświadczeniu i profesjonalizmie saperów, z których każdy ma doświadczenie w rozminowywaniu zarówno w organach państwowych Ukrainy, jak iw organizacjach międzynarodowych (The Halo Trust, Danish Demining Group, Swiss Foundation for Mine Action). Dużo współpracujemy ze specjalistami Ukroboronservice. Aby chronić życie i skutecznie rozwiązywać humanitarne rozminowywanie, opracowujemy Demine Robot H.

Autonomous Demine H AMR z radarem penetracji naziemnej i CNN został zaprojektowany w celu zapewnienia ulepszonych możliwości usuwania bomb i autonomicznego humanitarnego rozminowywania. Może służyć do wykrywania, rozpoznawania, identyfikowania (przez CNN) min ukrytych pod ziemią.

Radar penetrujący grunt (GPR) to nieinwazyjna technika obrazowania podpowierzchniowego, która jest z powodzeniem stosowana w szerokim zakresie zastosowań geologicznych, środowiskowych i archeologicznych. Technika georadarowa wykorzystuje parę anten do wysyłania krótkich impulsów energii elektromagnetycznej pod powierzchnię, a następnie rejestrowania powracających sygnałów. Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy projekt Otwarty dla humanitarnego rozminowywania.

Skażenie minami i UXO wpływa na życie prawie 5 milionów ludzi na Ukrainie, zagrażając kluczowym obiektom infrastruktury cywilnej, ograniczając swobodę przemieszczania się, dostęp do środków do życia i rekreację dla dzieci. Ukraina jest jednym z najbardziej dotkniętych miejsc na świecie pod względem ofiar w wyniku min przeciwpiechotnych i innych wybuchowych pozostałości wojennych (ERW). Demine Robot H został opracowany w celu rozminowania tych terytoriów. 

Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Research Institute of the Armed Forces of Ukraine

Kontakt

Chętnie porozmawiamy o współpracy i odpowiemy na Twoje pytania.

Kontakt

Chętnie porozmawiamy o współpracy i odpowiemy na Twoje pytania.

CRM form will load here
CRM form will load here

Jesteśmy tu aby ratować życia

Zdalnie Sterowany Robot EOD

Jesteśmy tu aby ratować życia

Zdalnie Sterowany Robot EOD